ALFABET MORSE'A

Alfabet Morse'a został stworzony w 1840 przez  wynalazcę i malarza, Samuela Finleya Breeze Morse'a(1791-1872), który po długich podróżach morskich stworzył telegraf elektromagnetyczny w roku 1837, do którego opracował ów alfabet. Po raz pierwszy alfabet opracowany przez Samuela został zastosowany w 1844r. Morsa można przekazywać za pomocą telegrafu sygnałów świetlnych, dźwiękowych, oraz rąk. W tym alfabecie znaki są prezentowane w postaci impulsów długich (kresek) i krótkich (kropek). Wszystkie znaki przekazywane są seriami sygnałów. Długość kreski powinna trwać co najmniej trzy kropki, natomiast odstępy między elementami znaku - jedną kropkę. Odstęp między znakami musi wynosić jedną kreskę, natomiast pomiędzy grupami znaków - trzy kreski. W dzisiejszych czasach alfabet Morse'a nie jest używany ze względ na długość transmisji i rozpowszechnienie się technologii satelitarnych. Jeszcze tylko kilka stacji morskich w Polsce nasłuchuje Morse'a na częstotliwościach bezpieczeństwa, a także zapaleni amatorzy.

Alfabetem impulsów nie posługuje się wyłącznie za pomocą telegrafu, można też za pomocą rąk:

Poniżej zamieściłem translator na język Morse'a i dodatkowo tabele z alfabetem.

Litery alfabetu łacińskiego

Litera

Mors

Litera

Mors

A

• —

N

— •

B

O

— — —

C

— • — •

P

• — — •

D

— • •

Q

— — • —

E

R

• — •

F

• • — •

S

• • •

G

— — •

T

H

• • • •

U

• • —

I

• •

V

• • • —

J

• — — —

W

• — —

K

— • —

X

— • • —

L

• — • •

Y

— • — —

M

— —

Z

— — • •

Inne litery

Litera

Mors

ą

• — • —

ć

— • — • •

ę

• • — • •

é

• • — • •

ch

— — — —

ł

• — • • —

ń

— — • — —

ó

— — — •

ś

• • • — • • •

ż

— — • • —

ź

— —

Liczby arabskie lub rzymskie

Cyfra

Mors
(wersja pełna)

Mors
(wersja skrócona)

1

• — — — —

• —

2

• • — — —

• • —

3

• • • — —

• • • —

4

• • • • —

• • • • —

5

• • • • •

• • • • •

6

— • • • •

— • • • •

7

— — • • •

— • • •

8

— — — • •

— • •

9

— — — — •

— •

0

— — — — —

Znaki interpunkcyjne
Znak Mors
. (kropka)• — • — • —
, (przecinek) — — • • — —
' (pojedynczy apostrof)— — • • — —
_ (podkreślenie)• • — — • —
 : (dwukropek)— — — • • •
 ? (znak zapytania)• • — — • •
– (myślnik)— • • • • —
/ (ukośnik)—• • — •
( (nawias otwierający)— • — — • —
) (nawias zamykający)— • — — • —
= (znak równości)— • • • —
@ (małpa lub at)• — — • — •